Bean Around The World

Състезание по търговия с кафе

1.5 - 2 hours
Indoors
Competitive / Collaborative
12 - Unlimited

About

Търговията на кафе се превърна в много оживен бизнес. Успехът в този бизнес зависи от отличното познаване на пазара, от доброто обслужване и способността да се реагира бързо на непрекъснато променящите се потребителски нагласи и вкусове.

В играта Bean Around the World екипите са търговци на кафе, неразделна част от веригата производител-търговец-потребител. Тази конкурентна игра насочва вниманието върху въпроси като: краткосрочни успехи срещу дългосрочна стратегия, управление на риска, печеливши преговори, фокус върху нуждите на доставчиците и клиентите, значение на добрата информираност.

Bean Around the World е динамична и провокативна бизнес игра, която генерира свежи бизнес идеи и подходи. Финалният анализ целенасочено ангажира участниците с предварително поставените цели.

Learning Outcomes

Bean Around the World е екипна игра със състезателен дух, чийто фокус пада върху теми като краткосрочен успех в сравнение с дългосрочна стратегия, рисков мениджмънт и печеливши преговори. Tази експериментална бизнес игра е внимателно създадена да стимулира работата между екипи, работещи за обща цел.

Екипите купуват в дадени моменти, продават в други. Това им позволява да попаднат и от двете страни на търговското уравнение. На финала трябва да достигнат с възможно най-висока печалба. Участниците се сблъскват с непрекъснати промени на пазара, упражняват гъвкаво поведение спрямо останалите търговци и развиват усет към изискванията на клиентите. Bean Around the World ясно показва значението на адаптивното и гъвкаво търговско поведение.

Bean Around the World is innovative engaging and a lot of fun. Catalyst invests a lot and really goes all out in their events - it's what makes them unique. The idea that good teamwork equals success is not a new one, but Catalyst create an environment in which this theoretical knowledge becomes reality in a very short period of time.

TomTom

Request a Quote